Calculate Price


การฝากซื้อสินค้า เราเป็นเพียงตัวแทนสั่งซื้อให้ท่านเท่านั้น ทางบริษัทจะตกลงกับผู้ฝากซื้อจนแน่ใจเสียก่อน จึงจะทำการสั่งสินค้าให้ หากผู้ฝากซื้อมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเอง และ ทางบริษัทจะไม่มีนโยบายคืนเงินหรือสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้น ทางบริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าศึกษาข้อมูลสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้ออย่างละเอียดรอบคอบก่อนเสมอในทุกๆ ครั้ง และในการสั่งฝากซื้อสินค้าทุกเว็บไซต์ แต่ละเว็บไซต์ก็จะมีเงื่อนไขต่างกันออกไป ซึ่งเราเองก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาของเว็บไซต์นั้นๆ ของแต่ละประเทศเช่นกัน

ขั้นตอนการฝากซื้อสินค้า

1. ส่งลิงค์สินค้าที่ต้องการมาทางอีเมล์ ukthailand@hotmail.com

2. ทางตัวแทนบริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ  (ค่านำเข้า + เคลียร์ภาษี + ค่าบริการ) 

3. โอนเงินค่าสินค้า

4. เมื่อทางร้านได้รับเงิน จะทำการสั่งสินค้าให้ทันที

5. รอรับสินค้าตามรอบนำเข้าหลังจากสินค้าถึงไทย

6. จะทำการคัดแยกสินค้าเพื่อจัดส่งในวันถัดไป

Powered by MakeWebEasy.com